Ήδη από την προσχολική ηλικία τους, τα παιδιά ξεκινούν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και να προβληματίζονται, να διατυπώνουν ερωτήματα και να εκφράζουν συναισθήματα, να αναζητούν διάφορα υλικά για να πειραματιστούν και να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες στην καθημερινότητά τους.

Για την κάλυψη της φιλοερευνητικής διάθεσης των παιδιών στην τόσο σημαντική για την ευρύτερη ανάπτυξή τους προσχολική ηλικία, διαμορφώσαμε στο «Παίδευσις Kids Academy» ένα πρόγραμμα γνώσης και δημιουργικής απασχόλησης που βοηθά τα μικρά παιδιά να ανακαλύψουν την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτήσουν κίνητρα και πρόσθετες δεξιότητες από την πρώτη νεαρή ηλικία.

«Υγιείς προσωπικότητες είναι εκείνες που αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και τα αξιοποιούν» .

Εμπνευσμένο από τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες για την εκπαίδευση, το πρόγραμμα του «Παίδευσις Kids Academy» στηρίζεται στη Μοντεσσοριανή φιλοσοφία που προκρίνει τη βιωματική μάθηση και περιλαμβάνει δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου και προγραφικών ασκήσεων μαζί με μουσική και θεατρική παιδεία, ρομποτική, παιχνίδια στα μαθηματικά, αστρονομία, μαγειρική, κηπουρική.