Στον πολυχώρο του «Παίδευσις Kids Academy» οι μικροί μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά και βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με γνώμονα τέσσερις σημαντικούς άξονες ανάπτυξης της παιδικής προσωπικότητας,

• τη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του (αυτοεικόνα),

• την καλλιέργεια των σχέσεων με τα άλλα παιδιά (κοινωνικοποίηση),

• τη διαμόρφωση της σχέσης με την ευρύτερη κοινωνία στην οποία εντάσσεται (πολίτης του κόσμου),

• τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων με άλλες περισσότερο ή λιγότερο προηγμένες κοινωνίες (ένταξη στον κόσμο)

και μέσα από την έρευνα και τη δράση, διαμορφώνεται το προφίλ του μαθητή που σέβεται και αγαπά τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του και το ευρύτερο περιβάλλον.

Οι μαθητές του «Παίδευσις Kids Academy» ενθαρρύνονται από την προσχολική ηλικία να θέσουν στόχους και να τους υλοποιήσουν, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και όσα θεωρούν τα ίδια ως μέγιστες δυνατότητες, να κατακτήσουν έννοιες και κοινωνικές δεξιότητες και τελικά να μάθουν με τον πιο χαρούμενο και διασκεδαστικό τρόπο.

Πώς αλλιώς; Μέσα από το παιχνίδι!