Στο «Παίδευσις Kids Academy» έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τα παιδιά που μας επισκέπτονται έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους πέρα από τη γνώση. Για τον λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, μαζί με τη δημιουργική απασχόληση, στοχεύει στη διαμόρφωση χαρακτήρων με φιλοερευνητική διάθεση και τόλμη, με θάρρος να εκφράσουν ιδέες και να δημιουργήσουν.

Ποιο είναι λοιπόν στα αλήθεια το προφίλ ενός παιδιού που επιλέγει το «Παίδευσις Kids Academy» για να απασχοληθεί δημιουργικά;

  • Αγαπάει την έρευνα & την αναζήτηση
  • Θέλει να εκφράζεται με δημιουργικό τρόπο
  • Είναι στοχαστής
  • Έχει φαντασία
  • Δεν αποδέχεται όσα είναι δεδομένα, αναζητά
  • Διέπεται από υψηλές αξίες
  • Είναι συνεργατικός
  • Θέλει να ξεχωρίζει

Όλα αυτά τα στοιχεία, είμαστε έτοιμοι να τα «χτίσουμε» αλλά και να τα καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο με εξαιρετική φροντίδα, ωθώντας τα παιδιά στην ενίσχυση των κλίσεών τους.