Στο «Παίδευσις Kids Academy» πιστεύουμε ότι κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει κάθε μέρα που περνάει διαφορετικές πηγές γνώσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα με ισχυρές προσλαμβάνουσες, έτοιμη να ανταποκριθεί στη συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία που ξετυλίγεται μπροστά του.

Η επαφή με τη μουσική καλλιεργεί το συναίσθημα, τα μαθηματικά ακονίζουν τη σκέψη, η αστρονομία μας βοηθά να κατανοήσουμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης στο σύμπαν, ενώ ο χορός και η κίνηση δίνουν χαρά και απελευθερώνουν!

«Η εκπαίδευση που λαμβάνει ένα μικρό παιδί, δεν έχει σκοπό να προετοιμάσει την ακαδημαική πορεία του μόνο, αλλά κυρίως να το προετοιμάσει για τη ζωή» (Maria Montessori).

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα χρειάζεται ο μαθητής του μέλλοντος και στο «Παίδευσις Kids Academy» τον βοηθάμε με κάθε τρόπο να γίνει ένας ουσιαστικός everyday learner.