ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

Ως μορφή τέχνης, το θέατρο στην εκπαίδευση καλλιεργεί το συναισθηματικό και κοινωνικό κόσμο των παιδιών, ως εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλείο έρευνας και παρέμβασης, θέτει τα θεμέλια των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς η έννοια της κοινωνικής μάθησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες εξελίσσονται. 

Αυτά σε συνδυασμό με τους θεματικούς κύκλους και τα αντικείμενα μάθησης που διαπραγματεύεται το σχολείο, μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μια βιωματική και ομαδική εργασία και κατ’ επέκταση στη μάθηση που όμως επιτεύχθηκε μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και απόλαυσης. 

Με το θεατρικό παιχνίδι το παιδί εξερευνά τον κόσμο, έρχεται σε στενή επαφή με το περιβάλλον και παράλληλα, ασκεί τις νοητικές, σωματικές και κοινωνικές δεξιότητές του, και εκφράζει ακόμα και τα πιο εμποδισμένα και εγκλεισμένα συναισθήματα. (Δραματοποίηση) 

Η δραματική τέχνη στην Εκπαίδευση βοηθά το παιδί να καλλιεργήσει και να κατακτήσει το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας, ώστε μελλοντικά να καταφέρει να συνεργάζεται και να συνδημιουργεί για έναν καλύτερο, διαφορετικό κόσμο, καθώς το θέατρο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Το θεατρικό παιχνίδι στο Παίδευσις Kids Academy ξεκίνησε! Έλα να υποδυθούμε ρόλους, να παίξουμε, να φανταστούμε, να κινηθούμε.

Δευτέρα 17:00-18:30    |    7-11 ετών

Δευτέρα  18:30-20:00     |    4-6 ετών

Κράτηση θέσης στο 210 5542800!

Προσδοκώμενα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 :ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Νηπιαγωγείο – Α΄και Β΄Δημοτικού)
• Να εντάσσεται στην
ομάδα, να αφήνει
χώρο για τους άλλους
και ταυτόχρονα να
διεκδικεί τη θέση του
μέσα σε αυτήν
• Σύνθεση &
λειτουργία ομάδας
• Παιχνίδια γνωριμίας,
συνεργασίας &
επικοινωνίας
Απλά αντικείμενα που
μπορούν να
αξιοποιηθούν στις
δραστηριότητες
(πολύχρωμα
υφάσματα, παλιά
ρούχα, καπέλα,
μάσκες, τσάντες,
καθημερινά
αντικείμενα κ.ά.).
• Να γνωρίσει το σώμα
του και τα μέλη του σε
σχέση με τις
δυνατότητές του, το
χώρο και τους άλλους
• Θεατρικό παιχνίδι
και μιμοδράματα
• Αισθητηριακές,
σωματικές, φωνητικές
ασκήσεις – παιχνίδια
για την ενεργοποίηση
του σώματος
( Ασκήσεις και
παιχνίδια ρυθμού και
κίνησης)
Διάφορα είδη κούκλας:
Υλικά για την
κατασκευή τους.
Κατασκευή κούκλας
Σκηνή του
κουκλοθέατρου
• Να δοκιμάζει τις
δυνατότητες
παραγωγής ήχου στο
σώμα του (ηχεία) και
με ήχους να αρθρώσει
λέξεις

• Έλεγχος αναπνοής
Αξιοποίηση
φωνητικών –
δυνατοτήτων: ένταση,
χροιά, χρώμα
• Ασκήσεις
αναπνοής/φωνής
Οπτικοακουστικό
Υλικό.
• Να παρατηρεί με
προσοχή, να ακούει
και να αγγίζει,
κατανοώντας πως τα
αισθητήρια είναι
εργαλεία ανάγνωσης
του μικρόκοσμου του
και ο εαυτός του
αποτελεί μέρος του
φυσικού και
κοινωνικού
περιβάλλοντος

• Αναγνώριση των
κινητικών
δυνατοτήτων του
σώματος
• Ασκήσεις Κίνησης
• Να εκφράζεται μέσα
από το παιχνίδι των
ρόλων , να εκφράζεται
παίζοντας και να
παίζει εκφραζόμενο
• Παντομίμα•Αυτοσχεδιασμός με
αφορμή ένα ερέθισμα
(αντικείμενο, εικόνα,
μουσικό κομμάτι).
• Θέτρο Εμψύχωσης• Ασκήσεις και
παιχνίδια κίνησης και
χρήσης της κούκλας –
(Αντικειμενο -Κουκλοθέατρο)
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 : ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Γ΄και Δ΄Δημοτικού)
• Να συνειδητοποιεί
την ύπαρξη της ομάδας
και τη θέση του σε
αυτή
• Ασκήσεις
Εμπιστοσύνης
• Παιχνίδια
συγκέντρωσης &
συντονισμού
Λευκό ημιδιαφανές
πανί καλά τεντωμένο
σε ξύλινο τελάρο
• Να αποδέχεται τους
μηχανισμούς και τις
συμπεριφορές της
ομαδικότητας και της
συλλογικότητας στο
παιχνίδι
•Δραματοποίηση / Δημιουργία μύθων• ΑφήγησηΠροτζέκτορας
• Να μπορεί να
συνδυάζει το
πραγματικό με το
φαντασιακό, το
ρεαλιστικό με το
ψευδαισθητικό
• Δραματικός
/ Θεατρικός ρόλος
•Αυτοσχεδιασμός
ελεύθερος &
κατευθυνόμενος
• Να κατανοεί την
έννοια της σύμβασης
και του ρόλου, το
περιεχόμενο και τους
τρόπους έκφρασης
τους
• Επαφή με τη
Θεατρική παραγωγή
• Έκφραση
Συναισθημάτων
• Να αποδέχεται τη
«διαφορετικότητα» και
να βρίσκει τρόπους
συνύπαρξης με τον
«άλλο»
• Δραματοποίηση
• Να έχει τη
δυνατότητα ανάλυσης
και σύνθεσης ενός
δεδομένου θέματος,
μιας κατάστασης και
μιας συμπεριφοράς,
που να συγκροτεί και
να εκφράζει μέσα από
την έννοια του
«ρόλου»
• Θέατρο με σκιές
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (Ε΄ – ΣΤ΄Δημοτικού)
• Να γνωρίσει τον
κόσμο του Θεάτρου
και του Θεάματος με
τα επιμέρους είδη και
μορφές της
• Θεατρικός σκηνικός
χώρος & χρόνος
• Ασκήσεις και
παιχνίδια προφορικού
λόγου.
• Δημιουργία
θεατρικού
εργαστηρίου με υλικά,
σκηνικά αντικείμενα
• Να κατανοήσει την
έννοια της υποκριτικής
και του ηθοποιού, τη
σχέση του θεατρικού
παιχνιδιού με τη
θεατρική παράσταση
• Παιχνίδι –Ρόλος –
Σύγκρουση
•Αυτοσχεδιασμός• Επιτόπια
παρακολούθηση και
έρευνα θεατρικών
παραστάσεων και
άλλων εκδηλώσεων
πολιτισμού στην
τοπική κοινωνία του
σχολείου
• Να μπορεί να
κατανοεί τη φύση του
δραματικού κειμένου,
τις διαφορές του από
το λογοτεχνικό και
τους τρόπους με τους
οποίους ένα
λογοτεχνικό κείμενο
μετατρέπεται σε
θεατρικό
•Δραματοποίηση:
Μετα-γραφή
αφηγηματικού
κειμένου σε
δραματικό/θεατρικό
(vs αφηγηματικό)
κείμενο
• Από το θεατρικό
παιχνίδι στη θεατρική
παράσταση
• Να αποκτήσει τις
δυνατότητες έκφρασης
ενός θεατρικού ρόλου
είτε σε μορφή
δρώμενου (χάπενιγκ
αναλόγιο κ.λ.π), είτε σε
μορφή θεατρικής
παράστασης
• Θεατρικός ρόλος
Ποιος – πού – πότε
πώς
• Δραματοποίηση ενός
αφηγηματικού
κειμένου ή μιας
εικόνας
• Να μπορεί να
μετάσχει ως
συνεργάτης και
συνδημιουργός σε
κάποιο σκηνικό θέαμα
(ηθοποιός, βοηθός
σκηνογράφου,
φωτογράφος, βοηθός
ενδυματολόγος
κ.ά),γνωρίζοντας το
ρόλο και την προσφορά του
καθενός
• Δημιουργία
Θεατρικού
εργαστηρίου
• Θεατρικό Δρώμενο
• Να μπορεί να κρίνει
μια θεατρική
παράσταση και να
διατυπώνει γραπτά ή
προφορικά τις
εμπειρίες του από
αυτή
• Το παιδί ως θεατής:
Ευαισθητοποίηση στην
τέχνη, την αποτίμηση
και την παραγωγή
καλλιτεχνικών έργων
• Συνεργασία σύντομη
και οργανωμένη με
θεατρικό εργαστήρι
της περιοχής (δημοτικό
ή ανεξάρτητη θεατρική
ομάδα
• Να κατανοεί την
έννοια της δραματικής
πλοκής, της
σύγκρουσης, και των
θεατρικών
καταστάσεων σε σχέση
με τους δρώντες
/ήρωες του έργου
• Το θέατρο ως μορφή
καλλιτεχνικής
έκφρασης και
επικοινωνίας
• Διαθεματικές
δραστηριότητες
μεταξύ των γνωστικών
αντικειμένων και των
μορφών καλλιτεχνικής
έκφρασης (π.χ.
μουσικο-θεατρική
παράσταση, εικαστικό,
μουσικό δρώμενο)
•Να γνωρίσει τη σχέση
του Θεάτρου με
σύγχρονες μορφές
Θεάματος
• Οι παραστατικές
τέχνες και οι νέες
τεχνολογίες