Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται στο «Παίδευσις Kids Academy» επικεντρώνονται στη διάδραση και τη βιωματικότητα, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών.