Το πρόγραμμα σπουδών του «Παίδευσις Kids Academy» συγκροτείται με βάση συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τη γενικότερη φιλοσοφία του Παίδευσις για ευτυχισμένα παιδιά που μαθαίνουν βιωματικά. 

Όλο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλλά και το γνωστικό πλάνο της μελέτης, βασίζεται σε σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη σωστή ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών στις βαθμίδες τόσο της προσχολικής, όσο και της πρώτης σχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμά μας προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (μέθοδος project) καθώς και τον βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους στην επίλυση καθημερινών «προβλημάτων», να διατυπώνουν ερωτήματα κατά τη σχολική τους μελέτη με θάρρος, χρησιμοποιώντας την κρίση τους, να υιοθετούν ανθρωπιστικές αρχές και αξίες που τους εξελίσσουν ως προσωπικότητες και να αναπτύσσουν κάθε δυνατή δεξιότητα οργάνωσης πληροφοριών.

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος ενός καλά οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που στο «Παίδευσις Kids Academy» υλοποιείται από τους παιδαγωγούς και τους ευρύτερους συνεργάτες μας με συγκεκριμένη γνωστική σκοποθεσία.