Το «Παίδευσις Kids Academy» προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών τoυ από τη σχολική μονάδα ή το σπίτι τους, προς τον χώρο μας, με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Αναλογιζόμενοι το απαιτητικό εργασιακό καθημερινό πρόγραμμα των γονέων, δίνουμε έτσι τη δυνατότητα της ασφαλούς παραλαβής των παιδιών από τον χώρο που βρίσκονται στον εκπαιδευτικό μας χώρο, για να ξεκινούν έγκαιρα το μάθημα και τις δραστηριότητες της ημέρας. Τη μετακίνηση των παιδιών συνοδεύουν έμπειροι παιδαγωγοί.

Περισσότερες πληροφορίες, στη γραμματεία μας.