ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:00-16:00
Μελέτη Δημοτικού

14:00-16:00
Μελέτη Δημοτικού

14:00-16:00
Μελέτη Δημοτικού

14:00-16:00
Μελέτη Δημοτικού

14:00-16:00
Μελέτη Δημοτικού

16:00-18:00
Μελέτη Δημοτικού


16:00-18:00
Μελέτη Δημοτικού

16:00-18:00
Μελέτη Δμοτικού

16:00-18:00
Μελέτη Δημοτικού

16:00-18:00
Μελέτη Δημοτικού

H Μελέτη Δημοτικού στο Παίδευσις Kids Academy , διαμορφώνεται καθημερινά σε δύο προγράμματα διαφορετικών ωραρίων. Ο μαθητής, μπορεί να παρακολουθεί είτε καθημερινά 14:00-16:00, είτε 16:00-18:00.

Υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης, για ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα.