Στο δημοτικό, ο μαθητής αρχίζει πια να κατανοεί σε βάθος όσα μαθαίνει, να χρησιμοποιεί συστηματικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, να εργάζεται σε ομάδες με συγκεκριμένη σκοποθεσία για την επίλυση ενός «προβλήματος» ή την ανταλλαγή απόψεων.

Στο «Παίδευσις Kids Academy» θεωρούμε τη βαθμίδα του Δημοτικού μία από τις πιο σημαντικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι μικροί μαθητές αυτής της πρώτης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ακολουθούν στο «Παίδευσις Kids Academy» ένα συστηματικό πρόγραμμα οργάνωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων τους, καθώς και την ενθάρρυνση της κριτικής ικανότητας και των απόψεών τους.

Όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στα μαθήματα Μελέτης Δημοτικού και στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι προϊόν οργανωμένης μελέτης της εκπαιδευτικής ομάδας του «Παίδευσις Kids Academy» και αποτελεί επίσημη βιβλιογραφία των παιδιών.