Μετά την Μελέτη Δημοτικού, ο μαθητής μπορεί να παραμείνει στον χώρο του Παίδευσις Kids Academy και να απασχοληθεί με πολλές δημιουργικές δραστηριότητες. Από εικαστικά μέχρι ρομποτική και από ξένες γλώσσες μέχρι μαθήματα μαγειρικής, το ωράριο απασχόλησης στο Παίδευσις Kids Academy μπορεί να γίνει διευρυμένο, μέχρι να μπορέσει ο γονιός να παραλάβει τον μικρό μας συμμετέχοντα.

Πληροφορίες σχετικά με το διευρυμένο πρόγραμμα, στη γραμματεία μας.