Στο «Παίδευσις Kids Academy», όλοι οι μαθητές που ακολουθούν τα προγράμματα της Σχολικής Μελέτης Δημοτικού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους από και προς τον πολυχώρο, το πουλμανάκι «Παίδευσις Kids».

Τα δρομολόγια του πούλμαν είναι καθημερινά και ξεκινούν από τα σχολεία της πόλης μετά τη λήξη του ωραρίου μαθημάτων! Μέσα στην ημέρα, πραγματοποιούνται συνεχή δρομολόγια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση και τα δρομολόγια του «Παίδευσις Kids», επικοινωνείτε με τη γραμματεία.