Στη βαθμίδα του δημοτικού σχολείου, μέλημά μας είναι να αναπτύσσεται συνολικά η παιδική προσωπικότητα, πνευματικά αλλά και ηθικά μέσα από ερεθίσματα, δραστηριότητες, ανταλλαγή απόψεων.

Στο «Παίδευσις Kids Academy», δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη γνωστική αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού που είναι παραπάνω από αναγκαία για την ομαλή ψυχοσύνθεσή του, ώστε να θέσει υγιείς στόχους στη ζωή και να τους πετύχει.

Στο Δημοτικό, ο μαθητής θα έχει την ευχέρεια να μάθει βασικές αρχές οργάνωσης της μελέτης του, να εξελιχθεί γνωστικά, να αποκτήσει το θάρρος έκφρασης της γνώμης του και να αιτιολογεί τις απόψεις του με επιχειρήματα. Μέσα από ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα Σχολικής Μελέτης, το εκπαιδευτικό δυναμικό του «Παίδευσις Kids Academy» εστιάζει σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, δίνοντάς του πρωτοβουλίες και κίνητρα για απόλυτη εξέλιξη.

Παράλληλα, η Σχολική Μελέτη εμπλουτίζεται με διαδραστικά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, όπως είναι η Ρομποτική, τα Εικαστικά, οι «Νέοι Μηχανικοί», η Δημιουργική Γραφή, οι Ξένες Γλώσσες και πολλά άλλα, που στόχο έχουν να διαμορφώσουν προσωπικότητες με παραστάσεις και ερεθίσματα, ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος.